HOME COACHING COUNSELING / BURNOUT HYPNOSE-1 HYPNOSE-2 EERSTE LIJN TARIEVEN CONTACT
© POWER TRAIL 2017

TARIEVEN

(BEDRIJFS-) COACHING /COUNSELING:

Per sessie van 60 minuten € 120,- Bij bezoek aan bedrijf of privé wordt de reistijd in rekening gebracht ad € 12,- per 6 minuten. Binnen Texel vervallen deze reiskosten wanneer er een BURNOUT PREVENTIE cyclus van 5  of 10 sessies (van 60 minuten) voor een van uw werknemers wordt afgesproken. Dit zijn kosten die niet meer door een zorgverzekeraar worden vergoed! Kosten € 600,- (5 sessies) of € 1200,- (10 sessies) . Deze bedragen zijn exclusief BTW en als bedrijfskosten volledig aftrekbaar van de belasting.

Eerstelijnspsychologische hulp:

Hier betreft het verzekerde zorg. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd over sessies die binnen de zorgzwaartepaketten vallen! Deze sessiekosten worden bepaald en vergoed door de zorgverzekeraar. Wel dient men er rekening mee te houden dat het eigen risico in mindering wordt gebracht. Dit geldt niet voor OVP-sessies (Overig Produkt), zoals sessies i.v.m. relatieproblemen of werkgerelateerde problemen, of een informatief consult, of met behandeltechnieken die door de overheid (niet gehinderd door enige kennis of wijsheid) geschrapt zijn, zoals bijvoorbeeld hypnose of EMDR-technieken op niet door hen voorgeschreven indicaties. Door de Nederlandse Zorgautoriteit is voor deze sessies een tarief van € 101,03  bepaald. BTW is hier niet van toepassing. Hier ontvangt u dus zelf een rekening voor. Dergelijke sessies kunnen ook binnen een zorgzwaartepakket gehanteerd worden, maar vallen buiten de vergoeding.
TARIEVEN