HOME COACHING COUNSELING / BURNOUT HYPNOSE-1 HYPNOSE-2 EERSTE LIJN TARIEVEN CONTACT
© POWER TRAIL 2017

EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG

Om in aanmerking te komen voor een door de zorgverzekeraar vergoede behandeling dient er sprake te zijn van een in de DSM opgenomen stoornis  en dient men vooraf verwezen te worden door een (huis-) arts, behalve wanneer het gaat om relatie- of werkgerelateerde problemen of wanneer er behoefte is aan een informatief consult! DSM stoornis Een stoornis als bedoeld in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM), versie DSM-V. Een vermoeden van een in tot het verzekerde pakket behorende DSM stoornis is een noodzakelijke voorwaarde voor toegang tot de Basis GGZ. Voor behandeling in de Basis GGZ dient een stoornis aanwezig te zijn. De overheid heeft  de vergoede behandelingen ondergebracht in prestaties met beperkte aantallen behandelsessies per prestatie. Voor de eerste lijn zijn dit: ‒ Basis GGZ Kort (BK) ‒ Basis GGZ Middel (BM) ‒ Basis GGZ Intensief (BI) -  Basis GGZ Chronisch (BC) ‒ de Transitieprestatie als omschreven in artikel 4.3 van de beleidsregel Generalistische basis GGZ; ‒ de OVP niet-basispakketzorg consult en de OVP niet- basispakketzorg verblijf als genoemd in artikel 6 van de beleidsregel Generalistische basis GGZ.

Wachtlijst:

De intake/kennismaking vindt op dit moment binnen vier weken plaats. De behandeling start gemiddeld twee tot drie weken daarna, ongeacht waar iemand verzekerd is. Duurt dit voor u te lang dan kunt u een beroep doen op uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. (bijgewerkt per 1-02-2018)

Behandelvormen:

Deze zijn afhankelijk van de stoornis en zijn beloop en kan bestaan uit diverse therapievormen, zoals: - Cognitieve Gedragstherapie - Inzichtelijke gesprekken - Psycho-educatie - Hypnotherapie - EMDR - etc. Kwaliteitsstatuut GGZ Power Trail: Is verkrijgbaar in de praktijk of wordt u op verzoek toegezonden c.q. gemaild.
EERSTE LIJN